[Not a valid template]

Vereniging

Muziekvereniging “Eensgezindheid” uit Egmond-Binnen is opgericht op 1 januari 1913. Over de oprichting bestaat niet veel informatie. Er werden wel financiële rapporten geschreven, maar notulen en dergelijke zijn niet gemaakt of verloren gegaan. De twee wereldoorlogen zullen het archief van toentertijd ook geen goed hebben gedaan. De eerste secretaris was C. Liefting Gzn., de penningmeester G. Apeldoorn Wzn., en de voorzitter J. Verheggen. Dhr. Verheggen was het toenmalige hoofd van de lagere school in Egmond-Binnen. Deze man werkte en begeleidde achter de schermen, want voor zover bekend is hij nooit spelend lid geweest. Wel is dhr. Verheggen een belangrijk persoon geweest in de beginfase van de vereniging. Het eerste concours waar “Eensgezindheid” aan deelnam was in 1919 o.l.v. dirigent Kuys. Men ging daarvoor naar Haarlem waar werd deelgenomen in de 3e afdeling. Het eerste resultaat, een derde prijs, was toen een reden om trots te zijn. Het opleidingsniveau lag toen uiteraard op een ander peil dan dat we nu kennen. Een concoursdeelname betekende in die dagen een uitgaansdag en binnen de kortste keren werd weer deelgenomen aan een concours in Wijk aan Zee en een jaar later in Hoorn. In 1922 werd er deelgenomen aan een concertwedstrijd in Diemen waar voor het eerst in de geschiedenis van “Eensgezindheid” een 1e prijs werd behaald.

Het 25-jarig verenigingsjubileum viel gelijk met het zilveren jubileum van zowel de dirigent als de voorzitter. De heren Kuys en Verheggen waren namelijk vanaf de oprichting in functie. Zonder iemand van de leden of de bestuursleden tekort te doen hebben zij er een zeer groot aandeel in gehad dat “Eensgezindheid”tot een zilveren jubileum kon geraken.

In 1939 werd afscheid genomen van voorzitter Verheggen die naar België vertrok met zijn gezin. Op 3 april 1940 werd nog een concert gegeven waarbij het cabaret-ensemble “de Witte Raaf” o.l.v. André Carrel (de vader van Rudy Carrel red.) haar medewerking verleende tijdens het programma. Gedurende de oorlog is het verenigingsleven stil komen te liggen.

Op 1 januari 1953 bestond “Eensgezindheid” 40 jaar. Het was op die dag dat de vereniging voor het eerst in uniforme kledij gestoken werd. Een groene broek met goudgele bies, een lichtgroen overhemd met bijkleurende das en een groene baret. De burgerij van Egmond-Binnen had voor dit doel geld bijeengebracht en het spreekt voor zich dat een dergelijk gebaar zeer op prijs werd gesteld door bestuur en leden van de vereniging. Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan werd er, met succes, een Nationaal Solistenconcours gehouden. Veel deelnemers en goede resultaten waren er te beluisteren.

In 1958 werd de vereniging lid van de K.N.F. en ging naar een nationaal concours te Eindhoven. Ook werd er in die periode regelmatig deelgenomen aan marswedstrijden. Een tamboercorps dat niet groot, maar wel “dapper en goed” voor de dag kwam, maakte ondertussen ook deel uit van de vereniging.

Het 50 jarig bestaan werd gestart in de Rinnegommer kerk waarbij enkelen uit het orkest hun muzikale medewerking verleenden. In de periode tussen 1964 en 1968 waren er vele tegenslagen, het afscheidsconcert o.l.v. dirigent Toon de Vries die vanwege zijn hoge leeftijd een punt zet achter zijn dirigentenloopbaan, het overlijden van voorzitter Cor Tervoort, een stuwende kracht die sinds 1951 voorzitter was van “Eensgezindheid”, oud- en eredirigent Piet Kuys kwam te overlijden, verder waren er slechte resultaten met diverse optredens.

Als opvolger van Piet Kuys kwam Frans Alleman naar Egmond-Binnen. Het tamboerkorps onderging een geweldige uitbreiding, het ledental groeide tot 43. Eindelijk werd ook besloten dat dames lid mochten worden van het fanfare orkest van “Eensgezindheid”. Bij het tamboerkorps mocht dit al.

Het is in 1971 dat er voor het eerst door onze vereniging een rommelmarkt werd georganiseerd. Het was een hele organisatie waaraan talrijke leden en niet-leden hun medewerking verleenden. De opbrengst viel reuze mee, was zelfs boven verwachting, zodat werd besloten dit evenement jaarlijks terug te laten keren.

18 maart 1972 was de datum van het K.N.F. TOP Concours in Arnhem. Met 10 andere orkesten werd die dag in “Music Sacrem” gestreden om de K.N.F. landstitel concertwedstrijden. Het uiteindelijke resultaat, een 9e klassering op 10 deelnemers, was niet helemaal hetgeen waar men op had gehoopt.

Ter ere van het 60 jarig bestaan werd een grammofoonplaat gemaakt. De opnames vonden plaats in een tot “opnamestudio” verbouwde bollenschuur bij G. Baltus. Het opnemen zelf nam enkele avonden in beslag en het voltooien van deze operatie was een behoorlijke investering qua tijd. Het resultaat was niet onbevredigend en de conclusie kon zijn; een geslaagd gebeuren.

De reguliere concerten zoals donateurs- en koffieconcerten vonden uiteraard op gezette tijden plaats. De rommelmarkt was inmiddels niet meer weg te denken en tot een noodzakelijk gebeuren uitgegroeid. Immers de opbrengsten konden uitstekend worden gebruikt om uniformen en instrumenten waar nodig bleek te vernieuwen.

In de jaren 70 wordt een opleidingsorkest opgericht. De toenmalige leerlingen kregen daarin de kans om gewend te raken aan het samenspelen met andere muzikanten. Vóór die tijd kregen de leerlingen les van iemand uit de vereniging (Arie Admiraal, Cock van der Molen, Nic Duinmeijer etc.). Rond 1974 kwam een speciaal daarvoor aangestelde leraar van buiten de vereniging om de lessen te verzorgen. De eerste leraar was Ger Ike en er zouden er nog diversen volgen. Tijdens de algemene ledenvergadering op 26 januari 1977 staat vast dat Gerrit Tervoort zal terugtreden als voorzitter en bestuurslid. Het bestuur droeg als kandidaat het spelende lid Herman Admiraal naar voren die met zijn 25 jaar de nodige zorgen op zijn hals haalde.

Op 3 maart 1979 speelt de vereniging het eerste donateursconcert o.l.v. Karel Bruin. Men begint in die dagen een beetje te wennen aan de intense manier van repeteren van de nieuwe dirigent. De muziek die ingestudeerd moet worden vereist alle aandacht. Karel Bruin eist veel van de leden en zichzelf en is bovendien een “verenigingsman”.

In 1983 is er ter ere van het 70-jarig bestaan van de vereniging een feestavond georganiseerd waar er door de leden stukjes werden opgevoerd, onder andere een modeshow en als hoofdact een persiflage van de Muppets.

Er werd geregeld meegedaan aan concoursen, waar werd uitgekomen in de vaandel afdeling.

In 2006 heeft Eensgezindheid een start gemaakt met het jaarlijks organiseren van themaconcerten. Het eerste themaconcert vond plaats op 11 maart 2006 en had het thema Afrika. Dit eerste themaconcert was tevens het laatste concert onder leiding van Karel Bruin. Na 27 jaar dirigent te zijn geweest van “Eensgezindheid” nam Karel Bruin afscheid van de vereniging.

Jeroen Drenth heeft het stokje hierna overgenomen. Op 25 juni 2006 gaf Jeroen Drenth zijn eerste concert in de Abdijtuin met “Eensgezindheid”.

Op 14 november 2010 heeft deelname aan het concours in Zaandam plaatsgevonden, hier werd een mooie 1e prijs in de tweede divisie behaald.

2013 was een bijzonder jaar voor de vereniging, het 100-jarig bestaan. Dit 100-jarig bestaan is in maart groots gevierd met het concert ‘de avond van de eeuw’ waarbij Bob en de Blue band en New Voice hun medewerking verleenden. Tevens heeft er in dit jaar een reünieconcert plaatsgevonden met veel oud leden en is het feestjaar afgesloten met een expositie in de Benedictushof in de Abdij van Egmond.

In februari 2014 hebben de muziekvereniging en Jeroen Drenth  in goed overleg besloten de samenwerking te beëindigen.

Ook heeft er in maart 2014 binnen het bestuur een verandering plaatsgevonden. Herman Admiraal heeft na 37 jaar afscheid genomen als voorzitter. Vanwege zijn lange staat van dienst heeft Herman binnen de vereniging de titel Erevoorzitter gekregen. Vincent Pepping heeft de taak als voorzitter overgenomen.

Na de zomerstop van 2014 is de vereniging van start gegaan met de nieuwe dirigent Marije Koopmans. Birgitte van Es is daarnaast onze dirigente van het jeugdorkest.

Op dit moment bereiden wij ons voor op het Najaarsconcert, Egmond-Binnen Bruist.