Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Vincent Pepping – voorzitter
Maartje Brink – secretaris
Piet Zonneveld – penningmeester
Jan Pepping – algemeen bestuurslid
Ilse Jansen-Pepping – algemeen bestuurslid
Age Kramer – algemeen bestuurslid
Denise van den Berg – algemeen bestuurslid