Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Vincent Pepping – voorzitter
Maartje Brink – secretaris
Piet Zonneveld – penningmeester
Jasmijn Apeldoorn – algemeen bestuurslid
Ilse Jansen– algemeen bestuurslid
Age Kramer – algemeen bestuurslid
Denise van den Berg – algemeen bestuurslid